Zaal

Green Key

Gouden certificaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het DeLaMar Theater beschikt sinds februari 2012 over het Green Key certificaat, op het hoogste niveau 'Goud'. De Green Key is hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg op het bedrijf. Ons Green Key certificaat staat garant voor de inzet van het DeLaMar Theater om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van ons verlangt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen DeLaMar Theater

Het DeLaMar Theater opende in november 2010 haar deuren. Het splinternieuwe theater en bedrijf beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen. Ook probeert zij in relatie tot haar bedrijfsactiviteiten maatschappelijke projecten te steunen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s zijn zowel een verantwoordelijkheid van het management als van alle werknemers.

De zorg voor het milieu is een structureel onderdeel van en vertoont samenhang met de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit te gaan beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.

Het beleid van het DeLaMar Theater is om:

  • Diensten en producties te leveren de voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van de bezoekers
  • De bedrijfsvoering op een dusdanige wijze uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers, bezoekers, leveranciers en publiek wordt gewaarborgd.

Om dit beleid overal in de organisatie toe te passen, neemt het DeLaMar Theater de volgende regels in acht.

  • Erkennen van het belang van het milieu en mvo indien bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde zijn.
  • Voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieuaangelegenheden.
  • Opleiden en/of bijscholen van iedere medewerker, hen verantwoordelijk stellen voor het nakomen van het beleid en hen in staat stellen belemmeringen voor continue verbetering van de milieuprestaties uit de weg te ruimen.
  • Meten van de vooruitgang middels een monitoringsprogramma.
  • De bezoekers van het theater bewust maken van het mvo in het theater.
  • Leveranciers van het theater aanspreken op mvo, zodat wij onze gezamenlijke prestaties kunnen blijven verbeteren.
  • Innovatief blijven denken bij de ontwikkeling van mvo.

Met deze regels stelt het DeLaMar Theater zich tot doel haar beleid zo verantwoord mogelijk uit te voeren waardoor haar CO2 uitstoot substantieel vermindert. Samen met andere theaters helpen we mee aan een schoner Amsterdam.

Margreet Wieringa

Directeur DeLaMar Theater

Amsterdam, juni 2018