Informatie DeLaMar Theaterproducties

Stichting DeLaMar Theaterproducties is bij beschikking door de Belastingdienst per 3 december 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele ANBI. Per 1 januari 2018 heeft deze stichting geen activiteiten meer.

Instelling Stichting DeLaMar Theaterproducties
RSIN nummer 851143519
Postadres Leidsekade 91
1017 PN Amsterdam
Bezoekersadres
Marnixstraat 402
1017 PL Amsterdam
Telefoon 020 - 555 26 27
E-mail info@delamar.nl

Doelstelling
Stichting DeLaMar Theaterproducties stelt zich, met behulp van een daartoe bestemd vermogen, ten doel, zulks mede in het algemeen belang en ten algemenen nutte:het (co)produceren van theaterproducties in de brede zin van het woord en het in opdracht verstrekken van (co)producties en scripts aan derden, alsmede het uitvoeren en doen uitvoeren van theaterproducties, al dan niet samen met derden.

[Artikel 2 Statuten]

Bestuurssamenstelling
De heer J.A. van den Ende – Voorzitter
Mevrouw J.M. van den Ende-Klijberg – Vicevoorzitter
De heer G.P. Prein RA – Secretaris-penningmeester *

De heer R. Rienstra – Bestuurssecretaris

Beloningsbeleid bestuur
* De secretaris-penningmeester ontvangt een niet-bovenmatige vacatiegeldvergoeding in combinatie met zijn bestuursfunctie van de Stichting VandenEnde Foundation.

Bedrijfsplan DeLaMar Theaterproducties

Op 14 december 2011 is Stichting DeLaMar Theaterproducties opgericht. De stichting stelt zich ten doel om kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke theaterproducties aan een breed publiek te presenteren. Uitgangspunt bij de oprichting was dat voorstellingen een exclusieve seriebespeling zouden krijgen in DeLaMar Theater. Hiermee kan het theater een duidelijk, eigen en landelijk profiel ontwikkelen.

Belangrijke aanleiding voor het oprichten van de stichting is dat het aanbod van kwaliteitsvoorstellingen van gastbespelers in de markt te gering is, vooral in de zomerperiode. Het is met eigen producties mogelijk om sneller in te spelen op het succes of tegenvallende bezoekersaantallen van een voorstelling door respectievelijk voorstelling bij te boeken of te annuleren. Daarnaast is er meer flexibiliteit om te programmeren over alle dagen in de week of om plotseling ontstane ‘gaten in de agenda’ op te vullen.

Zelf de keuze van de titel, de cast/creatives kunnen bepalen, productioneel grip hebben op de voorstelling en eigen marketing kunnen voeren, leidt tot kwalitatief betere producties met doorgaans hoger publieksbereik dan toneelvoorstellingen van andere bespelers.

Stichting DeLaMar Theaterproducties heeft geen personeel in vaste dienst, maar maakt gebruik van personeel van DeLaMar Theater. De personele inzet vanuit DeLaMar Theater, zoals de uitvoerend producent, een medewerker productie en technisch personeel, worden doorbelast aan Stichting DeLaMar Theaterproducties.

De acteurs en creatives worden per productie ingehuurd of tijdelijk in dienst genomen. De keuzes van de programmering komen voort uit een adviescommissie met de directeur/producent, regisseur(s) en uitvoerend producent, aangevuld met adviseurs uit het theatersector. Deze commissie is per 1 januari 2017 ontbonden, gezien het feit dat we voldoende geschikte (toneel)titels hebben en omdat we onze ambities heroverwegen voor de toekomst.

Vanaf 1 januari 2018 vinden geen activiteiten meer plaats in de stichting.

Jaarverslag 2017

In het jaar 2017 zijn voor het laatst toneelproducties gerealiseerd vanuit de Stichting DeLaMar Theaterproducties. In de zomer was Geen paniek! te zien; de zesde en tevens laatste DeLaMar zomerkomedie met Tjitske Reidinga in de hoofdrol en de vijfde in de regie van Antoine Uitdehaag. Deze oerklucht werd door de topcast perfect uitgevoerd en het publiek kwam als vanouds niet meer bij van het lachen. Geen paniek! was na de speelperiode in DeLaMar Theater ook te zien in Luxor Theater Rotterdam, Parkstad Limburg Theaters, Wilmink Theater Enschede en Chassé Theater Breda. Geen paniek! trok 26.500 bezoekers naar het theater.

In het najaar presenteerden we De man van je leven, een nieuw toneelstuk van Arthur Japin gebaseerd op zijn gelijknamige roman. In de regie van Gijs de Lange speelden Suzan Visser, Liz Snoijink en Porgy Franssen in deze sprankelende komedie over een vrouw die op zoek gaat naar een nieuwe vrouw voor haar eigen man. Het toneelstuk maakte tevens een tournee langs Nederlandse theaters tot en met december 2017. Een kleine 20.000 mensen bezochten De man van je leven in een van de Nederlandse theaters.

Exploitatierekening 2017 Producties

 

  euro (x 1.000)
Opbrengsten 1.801
Kostprijs 1.370
Bruto-omzetresultaat 431
Personeelslasten 264
Overige exploitatiekosten 16
   
Totaal lasten 280
   
Exploitatiesaldo 151

Inschrijven nieuwsbrief

Dankzij onze nieuwsbrief ben jij twee keer per maand als eerste op de hoogte van nieuwe voorstellingen, exclusieve video’s en mooie kortingsacties. Schrijf je snel in!
Onze bezoekers beoordelen ons met een
/5