Duurzaamheid

Een groen theater

DeLaMar Theater doet er alles aan om een zo'n groen mogelijk theater te zijn. Hieronder lees je wat we zoal op het gebied van duurzaamheid hebben bereikt en willen bereiken.

Green key
Sinds februari 2012 beschikt DeLaMar Theater over het Green Key certificaat, en wel op het hoogste niveau 'goud'. De Green Key is hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met milieuzorg. Ons Green Key certificaat staat garant voor de inzet van DeLaMar Theater om méér aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van ons verlangt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Sinds de opening van DeLaMar Theater beschouwen we het zo veel mogelijk ontzien van het milieu als een van onze belangrijkste doelstellingen.

Het beleid van DeLaMar Theater is om:

  • Diensten en producties te leveren die voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van onze bezoekers;
  • De bedrijfsvoering zodanig uit te voeren dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, bezoekers, leveranciers en publiek wordt gewaarborgd.

Om dit beleid overal in de organisatie toe te passen, heeft DeLaMar Theater de volgende regels opgesteld:

  • Erkennen van het belang van het milieu en mvo indien bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde zijn;
  • Voldoen aan de wetten en voorschriften over milieuaangelegenheden;
  • Opleiden en/of bijscholen van iedere medewerker en hen verantwoordelijk stellen voor het nakomen van het beleid;
  • Meten van de vooruitgang aan de hand van een monitoringsprogramma;
  • De bezoekers van het theater bewust maken van het mvo in het theater;
  • Leveranciers van het theater aanspreken op mvo, zodat wij onze gezamenlijke prestaties kunnen blijven verbeteren;
  • Innovatief blijven denken bij de ontwikkeling van mvo.

Aan de hand van deze regels willen we ons milieubeleid op een verantwoorde manier uitvoeren en de CO2-uitstoot substantieel verminderen. Zo helpen we samen met andere theaters aan een schoner Amsterdam.

JINC
DeLaMar Theater vindt het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dat doen we door een samenwerking met JINC. Deze organisatie strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Daarom helpt JINC jongeren van 8 tot en met 16 jaar die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 47.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien. DeLaMar Theater levert een bijdrage om JINC projecten mogelijk te maken door bliksemstages aan te bieden en stelt medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, in de rol van trainer of coach. Zo versterken wij onze binding met de maatschappij en bieden deelnemende jongeren een inspirerende ervaring.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de grenzeloze zakelijke mogelijkheden binnen ons bijzondere theater? Meld je dan aan voor onze zakelijke nieuwsbrief!
Contact