gevel DEZE GEBRUIKEN

Disclaimer

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel het DeLaMar Theater tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Het is niet toegestaan de inhoud in en van deze website te kopiëren en/of te veranderen. 

DeLaMar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het functioneren of het bestaan van sites waar door middel van een link naar wordt verwezen, noch voor de producten en/of diensten die op dergelijke sites wordt aangeboden.
DeLaMar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Tarieven en voorwaarden zijn mogelijk aan verandering onderhevig.

Privacy


Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van het DeLaMar Theater en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens).
Het DeLaMar Theater verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Het DeLaMar Theater verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. DeLaMar behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Het DeLaMar Theater verzamelt persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het reserveren van kaartjes en bij een bezoek aan evenementen en activiteiten in het DeLaMar Theater. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten.
Indien je geen prijs meer stelt op deze informatie, kan je je hiervoor te allen tijde afmelden, door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of via een e-mail bericht te sturen naar nieuwsbrief@delamar.nl.

Cookies


De website www.delamar.nl plaatst cookies. Dit geldt ook voor het bestelproces dat door Eventim verzorgd wordt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en de bezoekersaantallen te monitoren d.m.v. Google Analytics. Daarnaast gebruikt DeLaMar "tracking cookies" om advertenties op uw surfgedrag aan te passen. DeLaMar gebruikt deze data alleen geaggregeerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres.