ANBI Informatie DeLaMar

DeLaMar is bij beschikking van 1 november 2012 met terugwerkende kracht tot 31 december 2010, door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling en met ingang van 1 januari 2012 ook als culturele instelling. Het huidige boekjaar loopt van 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2023.

Instelling Stichting DeLaMar Theater
RSIN nummer 813319353
Postadres Leidsekade 91
1017 PN Amsterdam
Bezoekersadres Marnixstraat 402
1017 PL Amsterdam
Telefoon 020 - 555 26 27
E-mail info@delamar.nl

Bekijk het ANBI formulier

Doelstelling
Stichting DeLaMar stelt zich, met behulp van een daartoe bestemd vermogen, ten doel, zulks mede in het algemeen belang en ten algemenen nutte: het exploiteren van een theatercomplex gelegen aan de Marnixstraat Amsterdam, waarin culturele activiteiten zullen plaatsvinden, in het bijzonder activiteiten op het gebied van podiumkunst, alsmede het verrichten van al datgene wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De programmering van het theatercomplex zal gevarieerd zijn en beantwoorden aan onder meer de kenmerken breed, divers, pluriform, toegankelijk en hoogwaardig.

[Artikel 2 Statuten]

Bestuurssamenstelling

De heer J.A. van den Ende – Voorzitter
Mevrouw J.M. van den Ende-Klijberg – Vicevoorzitter
Mevrouw S. Laseur – Bestuurslid*
De heer C. Maas – Bestuurslid*
Mevrouw M. Spier - Bestuurslid*
De heer R. van Nouhuijs – Penningmeester*

De heer R. Ockhuysen - Bestuurssecretaris en Directeur VandenEnde Foundation

Beloningsbeleid bestuur
De met een * gemarkeerde leden van het bestuur ontvangen een niet-bovenmatige vacatiegeldvergoeding in combinatie met hun bestuursfunctie van de Stichting VandenEnde Foundation.

Bedrijfsplan
Onze missie is om een ‘unieke avond uit’ waar te maken voor alle bezoekers van DeLaMar Theater. We onderscheiden ons met onze gastvrijheid en dragen zorg voor een gezond financieel resultaat.

We letten scherp op de kwaliteit van onze bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende hoge kosten, en proberen minimaal ‘break-even’ te draaien door een groot aantal bezoekers aan te trekken.

Onze strategie is gefocust op een onderscheidende programmering, dominante marketing, aantrekkelijke horeca, optimale benutting van ons gebouw voor zakelijke ontmoetingen, behoud en versterking van onze gastvrijheid en hoge kwaliteit van onze dienstverlening.

DeLaMar Theater wil een voorbeeld zijn in Nederland als cultureel bedrijf en - kwaliteitsmerk waarbij een duidelijk artistiek profiel, klanttevredenheid en verkoopfocus, en ondernemend in zakelijke verhuur, horeca en sponsoring.

Voor de verwerving van sponsorinkomsten hebben wij het DeLaMar Partnership Programma. Een partnership met DeLaMar Theater biedt ontmoetingen met verschillende doelgroepen van de partner zelf en met relaties van DeLaMar Theater. Het basispakket bestaat uit abonnementsafname van ruimtes, kaarten en diners. Daarnaast is maatwerk mogelijk. Ook zetten we een club van partners op om zo loyaliteit te stimuleren.

De mensen achter DeLaMar Theater benaderen anderen op persoonlijke wijze, hebben een grote passie voor gastvrijheid en theater, en hebben een professionele werkhouding.

Accepteer marketingcookies

om de video te kunnen bekijken.