Een groen theater

DeLaMar doet er alles aan om een zo groen mogelijk theater te zijn. Hieronder leest u wat we op het gebied van duurzaamheid hebben bereikt en willen bereiken.

Green Key

Sinds februari 2012 beschikt DeLaMar over het Green Key certificaat, en wel op het hoogste niveau 'goud'. Green Key is hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met milieuzorg. Ons Green Key certificaat staat garant voor de inzet van DeLaMar om méér aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van ons verlangt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Sinds de opening van DeLaMar beschouwen we het zo veel mogelijk ontzien van het milieu als een van onze belangrijkste doelstellingen. Ons beleid is om de bedrijfsvoering zodanig uit te voeren dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, bezoekers, leveranciers en publiek wordt gewaarborgd.

Gebouw

Ons gebouw is voorzien van een warmte-koudeopslag. Warm water wordt in de winter via deze opslag vanuit de grond omhoog gepompt. In de zomer wordt het koude water, uit een minder diepe laag, uit de grond gepompt. Het overschot in de winter wordt teruggegeven aan de koude opslag, om in de zomer te gebruiken. Dit gebeurt ook andersom: het warmte-overschot in de zomer wordt teruggegeven aan de warmte-opslag voor in de winter. Dit is veel energie-efficiënter dan traditioneel stoken en koelen.

DeLaMar is zeer goed geïsoleerd, waardoor er weinig warmte verloren gaat. De voorgevel van ons theater is zelfs extra geïsoleerd met driedubbel glas. In het gehele gebouw zijn bijzondere filters aanwezig die de luchtkwaliteit verbeteren. De luchtkwaliteit is zelfs zo optimaal, dat de lucht binnen het gebouw aanzienlijk beter is dan dat van buiten.

We zijn aangesloten bij WDM energie en kopen onze groene energie in via een collectief, waardoor er nauwelijks gebruikspieken zijn en we voor alle leden groene en duurzame voorwaarden hebben afgesproken. Hiernaast neemt ons gasgebruik af door te koken op inductie. Verder is ons hele gebouw verlicht met LED verlichting, met uitzondering van de theaterlampen in de theaterzalen welke momenteel gefaseerd worden vervangen.

Op ons dak is een eigen bijenkolonie te vinden. Via stichting Beelease zetten wij ons in voor het behoud van de bij in het algemeen en de honingbij in het bijzonder.

Afval

In het theater gebruiken we sinds 1 juli 2023 geen kartonnen bekers. Onze roerstaafjes en rietjes zijn biologisch afbreekbaar. Daarnaast maken we geen gebruik meer van mono-verpakkingen. We stimuleren acteurs en medewerkers om te drinken uit Doppers en glazen, waarmee we de hoeveelheid plastic afval verminderen. We scheiden: papier-, swill-, glas- en restafval. Al het papier wat we gebruiken, denk hierbij ook aan wc-papier en papieren handdoekjes, heeft een FSC-keurmerk. Hierdoor dragen we bij aan de bescherming van onze wereldwijde bossen en aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Ook hebben alle reinigingsmiddelen waar wij en onze leveranciers mee werken een ECO-keurmerk.

Water

We doen er binnen DeLaMar zoveel mogelijk aan om zorgvuldig met ons water om te gaan. Zo zijn de douches, de urinoirs en de kranen bij de wastafels in het gebouw allemaal waterbesparend. Ook zijn we bezig om in de Artiestenfoyer en in het Grand Café watertappen te plaatsen met spuitwater. 

JINC

DeLaMar vindt het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dat doen we door samen te werken met JINC. Deze organisatie strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Daarom helpt JINC jongeren van 8 tot en met 16 jaar die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 47.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien. DeLaMar levert een bijdrage om JINC projecten mogelijk te maken door bliksemstages aan te bieden en stelt medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, in de rol van trainer of coach. Zo versterken wij onze binding met de maatschappij en bieden deelnemende jongeren een inspirerende ervaring.

Accepteer marketingcookies

om de video te kunnen bekijken.