gevel DEZE GEBRUIKEN

Privacy statement DeLaMar Theater

Het DeLaMar Theater respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doel van de gegevensverwerking
Het DeLaMar Theater verzamelt persoonsgegevens van personen die bij het DeLaMar Theater kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van DeLaMar afnemen, van bezoekers van de DeLaMar website en van leden van de DeLaMar nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "gast(en)") voor de onderstaande doeleinden. Bij aankoop van kaarten gaat koper akkoord met het privacyreglement.

  • het (laten) uitvoeren van betalingen die via de website verlopen;
  • om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
  • voor direct marketing activiteiten (met behulp van profiling) van DeLaMar, in het bijzonder om gast te kunnen informeren over DeLaMar, de voorstellingen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gast af te stemmen;
  • om de nieuwsbrief van DeLaMar toe te kunnen sturen aan gasten die zich daarvoor hebben aangemeld;
  • om de gegevens te verstrekken aan Stage Entertainment (producent van voorstellingen), zodat de producent de gast kan benaderen voor direct marketing doeleinden rondom vergelijkbare voorstellingen;
  • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden; zo nodig na anonimisering waardoor uw identiteit niet langer bij ons bekend is;
  • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op DeLaMar van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

DeLaMar is ook actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram. Als u via social media contact opneemt met DeLaMar, verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

  • om vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden;
  • om contact met u op te nemen indien u deelneemt aan een actie op een social media pagina van DeLaMar. Voor de details per actie verwijzen wij u naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

Soort gegevens
De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan personalia en identificatiegegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats, gekochte kaarten, maar ook gegevens die u achterlaat op de website, uw klik- en surfgedrag en IP adres. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

E-mail
Onder meer bij het bestellen van kaarten of reservering via de website vult u zelf uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van DeLaMar, en wordt u via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat u via e-mail informatie van DeLaMar wilt ontvangen over DeLaMar, de voorstellingen waarvoor DeLaMar kaarten verkoopt en de (andere) producten en diensten van DeLaMar.

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat DeLaMar gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. U kunt zich ook te allen tijde afmelden via /contact/nieuwsbrief-brochure/afmelden/. Als dat niet lukt, kunt u een brief of e-mail naar info@delamar.nl sturen.


Afmelden direct-marketing of profiling
Wij kunnen u gepersonaliseerde informatie sturen, bijvoorbeeld op basis van uw eerdere bezoeken aan DeLaMar. Als u wilt dat DeLaMar uw gegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten of profiling verwerkt, kunt u een brief of e-mail naar onze klantenservice sturen. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Beveiliging en bewaren gegevens
DeLaMar heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden. DeLaMar respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de toepasselijke wet en regelgeving daaraan stelt. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Gegevens van gasten die hebben aangegeven direct marketing via e-mail van DeLaMar te willen ontvangen, worden bewaard tot na het moment zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. DeLaMar hanteert in beginsel een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens die verkregen zijn. Na deze termijn worden alle persoonlijke gegevens geanonimiseerd.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Via delamar.nl/contact/mijndelamar/ kunnen klanten een account aanmaken en inloggen om bijvoorbeeld inzage in reserveringen of persoonlijke gegevens zoals bij DeLaMar bekend, te krijgen. Binnen deze omgeving kunt u uw gegevens wijzigen. Daarnaast kunnen klanten (die geen DeLaMar account hebben) op verzoek hun gegevens inzien en ontvangen die bij DeLaMar bekend zijn en kunnen deze op verzoek worden gewijzigd of verwijderd. Klanten kunnen hun persoonlijke gegevens opvragen door een mail te sturen naar info@delamar.nl.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites uw computer al ‘kennen’. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Het DeLaMar Theater en onze leverancier van het bestelproces maakt gebruik van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan haar website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stellen ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. We gebruiken deze cookies voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we u relevante aanbiedingen sturen. Denk hierbij aan onze gepersonaliseerde nieuwsbrief of aanbiedingen op social media of andere websites. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Meer informatie over cookies.

Contact / Klantenservice
Voor vragen over het privacybeleid van DeLaMar en in verband met de verwerking door DeLaMar van uw gegevens, kunt u zich richten tot onze klantenservice:

Klantenservice
DeLaMar Theater
Leidsekade 91
1017 PN Amsterdam

Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening, worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wet- en regelgeving zullen houden.

Wijzigen statement
Dit privacy statement kan door DeLaMar worden aangepast. Het aangepaste statement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van DeLaMar.

DeLaMar Theater
Leidsekade 91
1017 PN Amsterdam

Laatste wijziging: 22 mei 2018.