Privacy statement

Stichting DeLaMar Theater en DeLaMar West (hierna “DeLaMar”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe en waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Doel van de gegevensverwerking
DeLaMar verwerkt persoonsgegevens van personen die bij DeLaMar kaarten kopen, reserveringen plaatsen, offertes aanvragen voor zakelijke evenementen (locatieverhuur / evenementen) of anderszins producten of diensten van DeLaMar afnemen, van bezoekers van de website van DeLaMar en van leden van de DeLaMar (zakelijke) nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "gast(en)") voor de onderstaande doeleinden. Op deze personen is dit privacy statement dan ook van toepassing. Bij aankoop van kaarten of het bevestigen van een zakelijk event gaat koper akkoord met dit privacy statement.

DeLaMar verwerkt persoonsgegevens van haar gasten voor (één of meer van) de volgende doeleinden:

 • het (laten) uitvoeren van betalingen die via de website verlopen;
 • om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gasten kaarten hebben gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
 • om te kunnen reageren op vragen of feedback die wij ontvangen (onder meer via het contactformulier of per e-mail);
 • voor (direct) marketing activiteiten (al dan niet met behulp van profiling) van DeLaMar, in het bijzonder om gasten te kunnen informeren over DeLaMar, de voorstellingen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gasten af te stemmen;
 • om zakelijke boekers te kunnen informeren over zakelijke mogelijkheden in DeLaMar;
 • om de (zakelijke) nieuwsbrief van DeLaMar toe te kunnen sturen aan gasten die zich daarvoor hebben aangemeld;
 • om uitvoering te kunnen geven aan de totstandkoming van zakelijke evenementen zoals locatieverhuur en event organisatie;
 • om maximaal vier keer per jaar een gezamenlijke mailing te sturen aan gasten (passend bij eerder bezochte voorstellingen) met het programma van een aantal Amsterdamse theaters. DeLaMar werkt hierin samen met Theater De Krakeling, Internationaal Theater Amsterdam (ITA), Podium Mozaïek, Theater de Meervaart en OBA;
 • om de gegevens van bezoekers van voorstellingen van Stage Entertainment te verstrekken aan Stage Entertainment, zodat de producent de gast kan benaderen voor direct marketing doeleinden rondom vergelijkbare voorstellingen;
 • om diefstal van eigendommen te voorkomen en het pand, gasten en medewerkers van DeLaMar te beveiligen (cameratoezicht);
 • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden; zo nodig na anonimisering waardoor je identiteit niet langer bij ons bekend is.

DeLaMar is ook actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram. Als je via social media contact opneemt met DeLaMar, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • om vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden;
 • om contact met je op te nemen indien je deelneemt aan een actie op een social media pagina van DeLaMar. Voor de details per actie verwijzen wij je naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

Grondslagen voor verwerking
DeLaMar verwerkt persoonsgegevens van haar gasten op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • jouw toestemming;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang, zoals: (i) preventie van diefstal en beveiliging van het pand, gasten en medewerkers van DeLaMar; (ii) direct marketing; en (iii) het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Soort gegevens
De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kun je denken aan personalia en identificatiegegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats, gekochte kaarten, maar ook gegevens die je achterlaat op de website, jouw klik- en surfgedrag en IP-adres.

Cameratoezicht
In de bezoekersruimten van DeLaMar vindt kleinschalig cameratoezicht plaats. De (zichtbare) camera’s zijn geplaatst om diefstal van eigendommen te voorkomen en het pand, gasten en medewerkers te beveiligen. Er worden geen geluidsopnamen gemaakt. De beelden worden in beginsel niet langer dan 14 dagen bewaard. Indien er een incident wordt vastgelegd, worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld.

Delen met anderen
DeLaMar verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan andere partijen voor zover dit nodig is in verband met de in dit privacy statement genoemde doeleinden. Het gaat om de volgende categorieën van ontvangers:

 • Kaartverkooppartner;
 • Website beheerder (alleen met jouw expliciete toestemming of wanneer je een formulier op onze website invult);
 • Leverancier van (online) marketing-, reserverings- en eventsoftware;
 • Verwerker van direct mailings (post);
 • Stage Entertainment Nederland (alleen de gegevens van boekers van voorstellingen van Stage Entertainment);
 • Organisatoren/producenten van andere voorstellingen (alleen met jouw expliciete toestemming);
 • Social media (bijv. om jou relevante reclame te tonen op Facebook).

Met de derde partij die namens en in opdracht van DeLaMar jouw persoonsgegevens verwerkt, sluit DeLaMar een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de wettelijke eisen. Daarin staat bijvoorbeeld dat de verwerker strikt vertrouwelijk met jouw gegevens moet omgaan.

E-mail
Onder meer bij het bestellen van kaarten of reservering via de website vul je zelf jouw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van DeLaMar, en wordt je via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat je via e-mail informatie van DeLaMar wilt ontvangen over DeLaMar, de voorstellingen waarvoor DeLaMar kaarten verkoopt en de (andere) producten en diensten van DeLaMar.

Iedere keer dat wij je per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt je via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat je wordt verwijderd uit het bestand dat DeLaMar gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. Als dat niet lukt, kun je een brief of e-mail naar info@delamar.nl sturen.

Afmelden direct-marketing of profiling
Wij kunnen je gepersonaliseerde informatie sturen, bijvoorbeeld op basis van jouw eerdere bezoeken aan DeLaMar. Als je wilt dat DeLaMar jouw gegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten of profiling verwerkt, kun je een brief of e-mail naar onze klantenservice sturen. Jouw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Beveiliging en bewaren gegevens
DeLaMar heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of inzage door onbevoegden. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving daaraan stelt. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Gegevens van gasten die hebben aangegeven direct marketing via e-mail of de nieuwsbrief van DeLaMar te willen ontvangen, worden bewaard tot het moment waarop zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelen waarvoor jouw gegevens zijn verzameld. DeLaMar hanteert in beginsel een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens die verkregen zijn. Na deze termijn worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd. Bovengenoemde termijnen zullen worden gehanteerd, tenzij sprake is van zwaarwegende belangen om persoonsgegevens langer te bewaren of deze nog nodig zijn voor een van de andere doelen als genoemd in dit privacy statement.

Gegevens inzien, ontvangen, wijzigen of verwijderen en overige rechten
Je hebt het recht om DeLaMar te verzoeken je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om DeLaMar te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of je persoonsgegevens aan jou of aan een ander bedrijf over te dragen. Indien je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Je hebt ook het recht om bij DeLaMar bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Via Mijn account kunnen klanten een account aanmaken en inloggen om bijvoorbeeld inzage te krijgen in reserveringen en persoonlijke gegevens zoals bij DeLaMar bekend. Binnen deze omgeving kun je ook jouw gegevens wijzigen. Verder kun je verzoeken tot uitoefening van de hierboven genoemde rechten sturen naar info@delamar.nl of per post naar het adres vermeld onderaan dit privacy statement. DeLaMar zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren en uiterste inspanning verrichten om aan je verzoek te voldoen.

Tot slot: de verstrekking van persoonsgegevens is noodzakelijk bij het aangaan van een overeenkomst met DeLaMar (zoals bij het kopen van kaarten). Als jij jouw persoonsgegevens niet wilt verstrekken zal het niet mogelijk zijn een overeenkomst met jou aan te gaan/voort te zetten en/of contact met jou te leggen.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers en/of boekers jonger dan 16 jaar. Deze groep wordt derhalve uitgesloten van commerciële uitingen en profilering. We kunnen de leeftijd echter niet controleren. Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen onze diensten alleen te gebruiken als zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op. Wij zullen dit dan controleren en indien nodig verwijderen wij deze informatie.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door jouw browser worden opgeslagen op de harde schijf van jouw computer en zorgen ervoor dat je gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites jouw computer al ‘kennen’. Je hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. DeLaMar en onze leverancier van het bestelproces maken gebruik van cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stellen ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. We gebruiken deze cookies ook voor marketingdoeleinden (als je hiervoor toestemming hebt gegeven). Zo kunnen we je relevante aanbiedingen sturen. Denk hierbij aan onze gepersonaliseerde nieuwsbrief of aanbiedingen op social media of andere websites. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Bekijk ons cookiebeleid.

Contact / Klantenservice
Voor vragen over het privacybeleid van DeLaMar en in verband met de verwerking door DeLaMar van jouw gegevens, kun je je richten tot onze klantenservice.

Wij zijn ook te bereiken per post. Ons adres is: Leidsekade 91, 1017 PN Amsterdam. Telefoonnummer: 020 – 555 26 27.

Wijzigen statement
Dit privacy statement kan door DeLaMar op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Het aangepaste statement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van DeLaMar.

Laatste wijziging: 8 mei 2019.

Ik Kijk Uit Naar Campagne3

Naar welke voorstelling kijk jij uit?

We hebben een quiz opgezet, waarin cabaretier Howard Komproe uitzoekt welke voorstelling het beste bij jou past. Aan het einde van de quiz kun je kaarten voor deze voorstelling boeken en mag je op de foto met de bijbehorende poster. Zo kun jij aan al je vrienden en familieleden laten weten waar jij naar uitkijkt!

Inschrijven nieuwsbrief

Dankzij onze nieuwsbrief ben jij twee keer per maand als eerste op de hoogte van nieuwe voorstellingen, exclusieve video’s en mooie kortingsacties. Schrijf je snel in!
Onze bezoekers beoordelen ons met een
/5