gevel DEZE GEBRUIKEN

Privacy statement

DeLaMar respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan wij tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden.

Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Doel van de gegevensverwerking
DeLaMar verzamelt persoonsgegevens van personen die bij DeLaMar kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van DeLaMar afnemen, van bezoekers van de DeLaMar website en van leden van de DeLaMar nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "gast(en)") voor de volgende doeleinden:

  • om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
  • voor direct marketing activiteiten van DeLaMar, in het bijzonder om gast te kunnen informeren over DeLaMar, de voorstellingen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gast af te stemmen;
  • om de nieuwsbrief van DeLaMar toe te kunnen sturen aan gasten die zich daarvoor hebben aangemeld;
  • om de gegevens te verstrekken aan de producent van de voorstellingen waarvoor de gast bij DeLaMar kaarten heeft gekocht of reserveringen heeft geplaatst zodat de producent de gast kan benaderen voor direct marketing doeleinden – aan de producent worden slechts e-mailadressen verstrekt van gasten die daarmee hebben ingestemd;
  • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
  • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op DeLaMar van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mail
Onder meer bij het bestellen van kaarten of reservering via de website vult u zelf uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van DeLaMar, en wordt u via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat u via e-mail informatie van DeLaMar wilt ontvangen over DeLaMar, de voorstellingen waarvoor DeLaMar kaarten verkoopt en de (andere) producten en diensten van DeLaMar. Indien u ervoor kiest geen gebruik te maken van deze “opt-in” mogelijkheid, ontvangt u van DeLaMar geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op de voorstelling waarvoor u kaarten heeft gekocht (wijziging van aanvangstijd of zaal, afgelasting etc.).

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat DeLaMar gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. U kunt zich ook te allen tijde afmelden via /contact/nieuwsbrief-magazine/afmelden/. Als dat niet lukt, kunt u een brief of e-mail naar onze klantenservice sturen.

Afmelden direct-marketing
Als u wilt dat DeLaMar uw gegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten verwerkt, kunt u een brief of e-mail naar onze klantenservice sturen. Uw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Bewaren gegevens
DeLaMar respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens van gasten die hebben aangegeven direct marketing via e-mail van DeLaMar te willen ontvangen worden bewaard tot na het moment zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden.

Beveiliging
DeLaMar heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites uw computer al ‘kennen’. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. DeLaMar maakt gebruik van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan haar website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stelt ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

Contact / Klantenservice
Voor vragen over het privacybeleid van DeLaMar en in verband met de verwerking door DeLaMar van uw gegevens, kunt u zich richten tot onze klantenservice.

Klantenservice
DeLaMar Theater
Leidsekade 91
1017 PN Amsterdam

Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Copyrights
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door DeLaMar. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audio-visuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van DeLaMar worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeLaMar. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Merkrechten
Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van voorstellingen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van de voorstelling, bij DeLaMar, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeLaMar.

Wijzigen statement
Dit privacystatement kan door DeLaMar worden aangepast. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van DeLaMar.

DeLaMar Theater
Leidsekade 91
1017 PN Amsterdam